Загрузка...

Шевченко Т. Г., Мороз О. І., Тревого І. С. "Геодезичні прилади"


Цена: 107.00 

В наличии

Викладено основи геодезичного приладознавства, розглянуто теорію, будову, а також способи перевірок та дослідження сучасних геодезичних приладів. Подано відомості з геометричної оптики та оптичних систем, які необхідні для вивчення сучасних геодезичних приладів. Розглянуто теорію та будову основних вузлів геодезичних приладів, а також способи їхнього дослідження. Описано сучасні оптичні та електронні геодезичні прилади, їхню конструкцію, будову, подано принципові функціональні та оптичні схеми приладів. Розглянуто перевірки і дослідження приладів, зокрема й електронних. Сформульовано основні напрями сучасного геодезичного приладобудування.
Для студентів геодезичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Затвердило Міністерство освіти і науки України як підручник для студентів напряму “Геодезія, картографія та землевпорядкування” вищих навчальних закладів.

Зміст

Вступ.
1. Відомості з геометричної оптики. Оптичні деталі геодезичних приладів.
1.1. Закони геометричної оптики.
1.2. Оптичні деталі геодезичних приладів.
1.3. Ідеальна центрована оптична система.
1.4. Недоліки (аберації) оптичних систем.

2. Оптичні системи геодезичних приладів.
2.1. Лупа.
2.2. Мікроскопи.
2.3. Зорові труби геодезичних приладів.
2.4. Оптичні системи спеціальних геодезичних приладів та пристроїв.

3. Відлікові пристрої геодезичних приладів.
3.1. Шкали геодезичних приладів.
3.2. Верньєр.
3.3. Штриховий мікроскоп.
3.4. Шкаловий мікроскоп.
3.5. Односторонній оптичний мікрометр.
3.6. Двосторонній оптичний мікрометр.
3.7. Відлікові пристрої електронних (кодових) кутомірних приладів.
3.8. Відлікові пристрої нівелірів.
3.9. Дослідження відлікових пристроїв.

4. Рівні. Компенсатори нахилу.
4.1. Рідинні рівні.
4.2. Дослідження рівнів.
4.3. Електронні рівні.
4.4. Компенсатори нахилу.
4.5. Компенсатори вертикальних кругів.

5. Осьові системи та інші механічні пристрої.
5.1. Осьові системи.
5.2. Штативи, підставки, закріпні та навідні пристрої.
5.3. Елеваційні пристрої, виправні гвинти рівнів та сіток ниток.

6. Теодоліти.
6.1. Загальні відомості про сучасні теодоліти.
6.2. Оптичні теодоліти.
6.3. Електронні теодоліти.
6.4. Лазерні теодоліти.
6.5. Перевірки та дослідження теодолітів.

7. Нівеліри.
7.1. Нівеліри оптичні.
7.2. Цифрові (електронні) нівеліри.
7.3. Лазерні нівеліри.
7.4. Прилади для гідронівелювання.
7.5. Перевірки та дослідження нівелірів.

8. Загальні відомості про прилади для вимірювання віддалей і визначення положення точок.
8.1. Світловіддалеміри.
8.2. Радіовіддалеміри.
8.3. Лазерні рулетки.
8.4. Глобальні системи позиціонування – GPS–системи.

9. Тахеометри і кіпрегелі.
9.1. Номограмні тахеометри.
9.2. Номограмні кіпрегелі.
9.3. Електронні тахеометри.
9.4. Перевірки і дослідження тахеометрів.

10. Наземні лазерні сканери.
10.1. Загальні відомості про лазерне сканування та сканери.
10.2. Сучасні лазерні сканери.
10.3. Застосування лазерних сканерів.
Список літератури.
Додатки.